אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבדה

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבדה

  

 אבדה. דבר הנאבד מבעליו שלא מדעתם והמוצאו חייב להשיבו.
 הפרקים:
א. אבדה שאין בה סימנים;
ב. שווי האבדה;
ג. מקום האבדה;
ד. אבדה בדרך הינוח;
ה. אבדה האבודה מכל אדם;
ו. אבדת קרקע ושטרות;
ז. אבדת גופו.
 אבדה שמצווים בהשבתה1, מוגדרת בתנאים התלויים בסימניה, בשוויה, במקום הימצאה, באופן הנחתה ובאפשרות הצלתה.
 א. אבדה שאין בה סימנים. כל אבדה שאין בה סימנים* היא של מוצאה, שנאמר: וכן תעשה לשמלתו2, והרי אף השמלה היתה בכלל כל אבדת אחיך3, ולמה יצאת להקיש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.