אנציקלופדיה תלמודית כרך א, א (אות)

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, א (אות)

  

 א. האות הראשונה מכ"ב אותיות* של אל"ף-בי"ת.
 הפרקים:
א. צורת האות;
ב. אלפי"ן גדולות וקטנות;
ג. א' במקום ע';
ד. א' במקום ה';
ה. א' במקום תנועה;
ו. א' בתורת ראשון.
 א. צורת האות. צורת אות א', כמו צורת כל האותיות שבכתב-אשורי*, נוגעת להלכה לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזה, שנאמר בהם דין כתיבה: "וכתבתם"1, ולגט אשה, שנאמר בו: "וכתב"2. צורתה דומה לשתי יודי"ן, אחת למעלה ואחת למטה וביניהן וי"ו, הנקראת בלשון הפוסקים גם "גג", בגימטריא כ"ו, כמספר שם המיוחד3.
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.