אמת ליעקב בראשית פרשת נח פרק ט

אמת ליעקב בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ד) אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו.
כתב במנחת שי וז"ל: דמו הראשון רפה בדלי"ת עכ"ל. פירוש דבריו, דהנה להלן בפסוק ו' כתוב שפך דם האדם באדם דמו ישפך, ושם הדלי"ת היא מודגשת בדגש, אבל דמו הראשון, היינו זה שנאמר בפסוק שלפנינו, הנהו רפה, מפני שהוא אחר וא"ו הנחה של תיבת "בנפשו"48..

אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו.
פירש"י וז"ל: אסר להם אבר מן החי כלומר כל זמן שנפשו בו לא תאכלו מן הבשר עכ"ל. מבואר שמיד לאחר היציאה מהתיבה הוסיף הקב"ה ציווי נוסף לבני נח, וכבר ביאר הרמב"ן שמכיון שעכשיו הותר ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.