אמרי בינה דרוש לפרשת החודש

אמרי בינה דרוש לפרשת החודש

  

דרוש לפרשת החודש
ויאמר ד' אל משה ואל אהרן החודש הזה לכם כו'. ובמדרש הדה"ד הגוי אשר ד' אלקיו. משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ר"ח של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין ליגאל. שנאמר כימי צאתך מא"מ אראנו נפלאות ובו נולד יצחק. ובו קבל יעקב את הברכות. ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה. שנאמר ראשון הוא לכם לחדשי השנה. משל למלך שהוציא את בניו מבית האסורים. אמר עשו אותו יום יו"ט כל הימים שבו יצאו בניו לאור מעול ברזל לחיים מעבדות לחרות משעבוד לגא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.