אמרי בינה דרוש ח לראש השנה

אמרי בינה דרוש ח לראש השנה

  

דרוש ח' לר"ה
דרש ר' עוירא ואי תימא ר' יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצה"ר. הקב"ה קראו רע שנ' כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם. דוד קראו טמא שנאמר לב טהור ברא לי אלקים מכלל דאיכא טמא. שלמה קראו שונא שנ' אם רעב שונאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו וד' ישלים לך אל תקרא ישלים לך אלא ישלימנו לך. ישעי' קראו מכשול שנאמר סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.