אמרי בינה דרוש ב לז' אדר

אמרי בינה דרוש ב לז' אדר

  

דרוש ב' לז' אדר תר"י בעיר קויל
רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה מדבר על משה שנתעלה יותר מן הכל כיצד אדם הראשון אמר למשה אני גדול ממך שנבראתי בצלמו של הקב"ה מנין שנאמר ויברא אלוקים את האדם בצלמו אומר לו משה אני נתעליתי יותר ממך שאותו כבוד שנתן לך נטל ממך שנאמר אדם ביקר בל ילין אבל אני זיו הפנים שנותן לי עמי הוא שנאמר לא כהתה עינו ולא נס ליחו. ד"א נח אמר למשה אני גדול ממך שנצלתי מדור המבול א"ל משה אני נתעליתי יותר ממך אתה הצלת את עצמך ולא הי' בך כח להציל את אחרים. אבל אני הצלתי את עצמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.