אמר יוסף

אמר יוסף

  
אמר יוסף
רבי יוסף אלקלעי - נפטר בשנת תקע"ח (1818).
רבי יוסף ב"ר דוד אלקלעי היה מחכמי ירושלים אך לרגל מחלתו הקשה נסע לאיזמיר ושהה בה למעלה מעשר שנים עד פטירתו שמה. כך נאמר בהסכמת חכמי איזמיר שבפתח הספר: "ויבא יוסף האיר אל עבר פנינו זה ימים ושנים למעלה מעשרה".
מבתרי ה"אמר יוסף" ניכר שרבי יוסף העמיק עיון בהתלהבות ובחדוותא דאורייתא הוא עסק בדברי תורה חמורים והתאמץ בכח עיונו הגדול ליישב קושיות מפורסמות ולפשוט את חקירותיהם של גדולי האחרונים. למי ששם לב לאורחות למודו מתקבלת כמובנת מאליה
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.