אלשיך משלי פרק ה

אלשיך משלי פרק ה

  

הנה בנמשל משל פרשה זו נגד עיננו ב' דרכים. א, ההולך קדמת איסור מועצות יועץ בליעל הוא שטן הוא יצר הרע, אשר בא יבא ברנה להבכותנו באחרונה, בנעתרות נשיקות משנאה מסותרת נופת תטופנה שפתותיו כמבקש אהבה, ולא משתבש מאן דתני ליבה, ע"כ המשילה שלמה בחכמתו לאשה זרה שאמריה החליקה, וילמדנו דעת נשמר פן ואל נפתה אחריה, כי אחריתה מרה כלענה, וגם כי תבא ברנה בעבור הרינה מרה תהיה באחרונה:
והדרך הב' הוא הסובב על דבר למוד חכמת טעות אשר שנא ה', כי לא כדעות העבריות הנכריות כי רעות המה, והן הנה יהיו למסור מעל ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.