אלשיך אסתר פרק ה

אלשיך אסתר פרק ה

  

(א) ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד וכו'. הנה מלת ויהי מיותרת ומהראוי יאמר ביום השלישי וכו', אך ויהי מורה על הויה שנתחדשה. ועוד שהיה לו לומר בגדי מלכות, שעל כן הוצרכו רבותינו ז"ל (מגילה יד ב) לומר שנתלבשה רוח הקודש שהוא מלכות שמים. וגם מה ענין ותעמוד בחצר וכו', כי לרבותינו ז"ל (שם טו ב) הוא שהתפללה שם בעמידה:
אמנם יאמר ותלבש וכו' כענין מאמרם ז"ל (שוחר טוב כד) על פסוק צדק לבשתי וילבשני (איוב כט יד), שאמרו רבותינו ז"ל אני הייתי מתלבש בצדק והצדק מתלבש בי, כי הייתי נאות אל הצדק ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.