אלשיך אסתר פרק ב

אלשיך אסתר פרק ב

  

(א) אחר הדברים וכו' ויאמרו נערי וכו' ויפקד וכו' והנערה וכו'. הנה אמרו רבותינו ז"ל (מגילה יב ב) כי במשתה המלך היו כל שרי פרס ומדי מנבלים פיהם לספר על הנשים, אם מדיות נאות או פרסיות. ויען להם המלך הנה כלי שאני משתמש בה לא מדיית ולא פרסיית כי אם כשדית ואין כמוה בכל העולם, אם רצונכם אשלח בעדה שתראוה. אמרו צריכה להיות ערומה להראות יפיה, אז שלח למהומן וכו', יביאוה ערומה. ובזה נבאר ענין הכתובים, כי כשוך חמת ו על עוברה רצונו זכר המלך את ושתי, כלומר אותה אשר היה מתפאר בה שלא היה כיופיה בכל מלכותו ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.