אליהו רבא מסכת פרה פרק ז

אליהו רבא מסכת פרה פרק ז

  

משנה א
יחיד כו' ונמלך לקדשן כו'. אע"פ שנמלך לקדשן קידוש אחד אין כשר אלא אחרון שהראשונים ממנו נפסלו במילוי האחרון שהוא מלאכה בין מילוי הראשון ממנו לקידוש:

משנה ה
ואח"כ מילא את שלו פסול. אבל אם מילא תחלה את שלו ואח"כ מילא לחטאת ואח"כ קשר את שלו כשר דקשירה שלו לא פסלה כיון שהוא צורך החטאת שאינו יכול לשאת אא"כ קשורין שניהם באסל. אלא לכתחלה הוא דקושרו באסל ואח"כ ממלא את של חטאת אבל בדיעבד לא פסל:

מפני שאי אפשר גרסינן:

משנה יא
אם התנו ביניהן. שיהא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.