אליהו רבא מסכת נדה פרק ח

אליהו רבא מסכת נדה פרק ח

  


משנה א
עקבה. הוא כף הרגל הנוגע בקרקע כשעומדת. ופעמים שהוא כנגד המקור כשיושבת וכופשת את רגליה תחתיה ויושבת עליהם הוא כנגד המקור: