אליהו רבא מסכת נדה פרק ז

אליהו רבא מסכת נדה פרק ז

  

משנה ג
מבין ישראל ומבין הכותי'. כלומר כתמים הנמצאים בעיר שישראלים וכותים דרים בה ואין שם נכרים. ר"מ מטמא חוששין שמא של כותים נדות הן שנחשדו הכותים על כתמיהם וחכמי' מטהרים שלא נחשדו הכותי' על כתמיהם ותולים בדם חיה ובהמה:

משנה ד
טהורין. שחזקת בנות ישראל מצניעין כתמיהם שלא יטמא אדם בהן:

חוץ מן הנמצאים בחדרים. שמא הצניעו שם:

ובסביבות בית הטומאות. שמחזיקין אותו בטומאה ואין הולכין שם טהורין חוששין שמא זרקו לשם:

משנה ה
פרעות. קוצים וברקני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.