אליהו רבא מסכת נדה פרק ד

אליהו רבא מסכת נדה פרק ד

  

משנה א
מטמאין משכב תחתון כעליון. אפי' עשר מצעות זו על גבי זו מטמאין המשכב התחתון כעליון ששוכב עליו:

מפני שהן בועלי נדות. ובנשואים שנו:

והן יושבות על כל דם ודם. ולא קתני שהן. דתרתי קתני מפני שהן בועלי נדות משום שיום שפוסקת בו זיבה מונה למנין שבעה דסברי מקצת היום ככולו ואנן שבעה נקיים שלמים בעינן ועוד שהן יושבות על כל דם ודם ומשלימות דם אדום לדם ירוק שאם רואה דם ירוק מתחלת למנות שבעה ימי נדה ואם רואה באותן הימים דם אדום משלימים לדם ירוק ומדם אדום ליכא ז':


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.