אליהו רבא מסכת נגעים פרק י

אליהו רבא מסכת נגעים פרק י

  

משנה א
דק לקוי קצר. ר"ע דרש נוטריקון דק קצר:

משנה ג
אחת צהובה ואחת שחורה. לר' יהודה נמי אצטריך כדמשמע בת"כ ואפילו בצומח כדכתב הר"ש:

אחת לבנה. דצהוב דקרא דוקא צהוב ושחור דקרא לאו דוקא שחור אלא אפילו לבנה וכל מראה לבד מצהוב שתי שערות מצילות. מדכתיב ובו שער צהוב ולא היה בו שער צהוב וכתיב ושער שחור צמח בו ולא כתיב נמי וצמח בו שער שחור כדכתיב בשער צהוב מכלל דוי"ו ושער שחור אתא לרבויי כל שער לבד מצהוב:

משנה ד
ה"ג שער צהוב שקדם את הנתק ר"י מטמא. ול" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.