אליהו רבא מסכת נגעים פרק יב

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יב

  

משנה א
על ארבע קורות. שבולטין ארבע קורות מבנין ועליהם תלוי הבית אינו מטמא בנגעים דלאו מחובר בארץ הוא שתלוי באויר על ד' קורות:

על ד' עמודים מטמא. שנעץ ארבעה עמודים בארץ ובנה עליהן הבית מטמא בנגעים דהוי מחובר לארץ הואיל ובנה על גבי העמודים הנעוצים בארץ:

משנה ב
ה"ג בית שאחד מצדדיו מחופה בשיש אחד בסלע ואחד בלבנים ואחד בעפר. ופירוש אחד בין כלומר בין בשיש בין בסלע בין בלבנים בין בעפר טהור:

משנה ה
ואפילו חבילי עצים כו'. הני תנאי בהא קמיפלגי ר' יהודה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.