אליהו רבא מסכת נגעים פרק ד

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ד

  

משנה א
יש בשער לבן כו'. שמנה עשר חילוקי טומאה יש כאן שמובדלין השלשה סימני טומאה שער לבן ומחיה ופסיון זה מזה כ"א וא' בששה דברים. בתחלה מובדלין הן ששער לבן מטמא בתחלה והוא שהפכה שהבהרת קדמה ואח"כ הפכה ללבן ומחיה מטמא בתחלה אף שלא הפוכה ופסיון אינו מטמא אלא בסוף שבוע. ובמראה מובדלין שהמחיה מטמא בכל מראה ואפי' שחורה כדתניא בתוספתא ושער לבן מטמא בכל מראה לובן ופסיון אינו מטמא אלא בד' מראות הנגעים. ובסימן טהרה מובדלין שהמחיה אין בה סימן טהרה ואף מעכבת היא את הסימן טהרה של פריחה שמעכבת את הה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.