אליהו רבא מסכת נגעים פרק ג

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ג

  

משנה א
הכל מיטמאין בנגעים. ואפילו קטן שנאמר אדם כי יהיה בעור בשרו ואילו נאמר איש הייתי אומר להוציא את הקטן עכשיו שנאמר אדם אפי' קטן במשמע:

הכל כשרים כו' אלא כו' בידי כהן. שנאמר ואם בעיניו עמד הנתק טהור הוא וטהרו הכהן. הנגע בעצמו יהיה טהור שלא יהא בה סימן טומאה ועוד שיטהרנו הכהן ויאמר טהור:

אין רואין שני נגעים כאחד. אם מתחלה בא שני נגעים אין רואין את השנים כאחד אלא רואה את האחד ודן אותו אם להסגר אם להחליט אם לפטור ואח"כ רואה את השני:

אין מסגירין את המוס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.