אליהו רבא מסכת מקוואות פרק י

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק י

  

משנה א
צלוחית שפיה שוקע. ששפתה שלמעלה שסביב פיה היא שוקעת בתוכה ואין המים באים בין השפה לדופני הצלוחית עד שינקבנה מצדה ויבואו המים דרך הנקב בין השפה ולדופן:

משנה ה
שלשלת דלי גדול ד' טפחים. שדלי גדול אינו יכול להגביהו מרחוק אלא אוחז בשלשלת מקרוב ומגביהו ודולה והוה יד עד ד' טפחים:

ושל קטן עשרה. שיכול להגביה מרחוק והוה יד עד עשרה טפחים:

משנה ז
זה חומר בשותה משקין טמאין מבנפלו עליו. גרסי'. שהן מי"ח דבר שותה משקין טמאים וטהור שנפלו על ראשו ורובו ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.