אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ה

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ה

  

משנה א
כשר חוצה לו. כיון שהמים שע"ג השפה הוא כמעין מטהר את כל המים שבשוקת בהשקה כמקוה שיש בו ארבעים סאה דמעין כ"ש הוא כמקוה שיש בו ארבעים סאה:

משנה ב
ובלבד שלא יטביל ע"ג הספסל. רבי יוסי קאמר לה וטעמא קאמר הרי הוא כמקוה הואיל וע"ג ספסל אסור להטביל הרי דבר פסול מפסיק בינו לבין המעין ושוב אינו חשוב כהמעין:

משנה ג
מעין שהוא מושך כנדל. שנתייבש המעיין במקומות הרבה ברחבו והולך פסקי פסקי במקומות הנמוכים:

ריבה עליו והמשיכו. שריבה עליו מים שאובין עד שה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.