אליהו רבא מסכת מקוואות פרק א

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק א

  

משנה א
שתה טמא ושתה טהור טמא. שמא שתה הטהור אותה טפה שנפלה מפיו של טמא. וכשנטל הטהור בפיו או בידיו לשתות חשב את המים שבפה או שביד ושוב אינה בטלה הטפה ברוב אלא מטמאה את כל המשקין שבפה או שביד ושתה משקין טמאין ונטמא. וכן מילא בכלי טהור. חשב את המים כשמילאן בכלי ונטמאו כל המים שבכלי מן הטפה:

אם הדיח טמא. שהרי חשב את המים כשהדיח ונטמאו מאותה הטפה:

ואם לא הדיח טהור. שבטלה הטפה ברוב מים הטהורין שהרי לא חשב על המים שבככר שהככר מעצמו נפל. והכי תניא בתוספתא א"ר נחמיה מפני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.