אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ה

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ה

  

משנה א
והיה לפניו נהר אחר. דוקא נהר אחר אבל באותו נהר כל הנהר הוא לרצון שאין כוונתו דוקא לטבול במקום זה וכל מקום אותו הנהר הוא לרצון. והכי תניא בתוספתא הטביל בים או בנהר אע"פ שהפליג יותר ממיל הרי הוא בכי יותן עבר בנהר אחר או שדחהו חברו או שירדו עליו גשמים ורבו טהרו שניים את הראשונים:

דחהו חברו לשכרו וכן לבהמתו. שדחם שלא בכוונה טהרו שנים:

ואם כמשחק עמו. שדחהו לנהר בכוונה לשחוק עמו ה"ז בכי יותן אע"ג דאיהו לא חשב על המים שעליו מ"מ ע"י מעשה יכול להכשיר אפילו פירות חב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.