אליהו רבא מסכת כלים פרק כ

אליהו רבא מסכת כלים פרק כ

  

משנה א
הכרים. כר ששוכב עליו כסת שמשים מראשותיו. וכן אמרו בתוס'. וכ"כ בעל הערוך. כל הנך דמתני' בשל עור חוץ מן השקים שהן מנוצה של עזים:

הרבצל והמזודה. הן הכיסין שעושין בקרנות סביבה שאם נוסעין לדרך נותנין בהם דברים הצריכין להם לדרך והמזודה הן הכיסין שנותנין שם מזונות לדרך כדכתיב צדה לדרך ומתרגמינן זודין לאורחא. וטמאין מדרס. שלפעמים ישן עליהן בתוך הקרון:

משנה ב
כל שהן טמאין. אם נשברו כל שהן אפי' הרבה אם מקבלין קצת טמאין וכדתנן לעיל נגממו שיעורן במה שהן (פי"ז ד') ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.