אליהו רבא מסכת כלים פרק כט

אליהו רבא מסכת כלים פרק כט

  

משנה א
והפיליון של ראש. כמ"ש הרמב"ם המטפחת שמשימין הנשים על ראשן. ויש פליון שהוא של כל הגוף וזהו ששנינו בפרק הרואה כתם וכן בפליום והיינו אפליון דכל כתבי:

והרדיד. וזו היא שנאמר והרדידים. נשאו את רדידי:

וקולקין. אריג של שער. והיינו דתנן בפ"ט דמקואות גבי חציצה והקלקלי שהוא דבוק שער והיינו קלקי וחבק:

והפרגוד. כפי' הר"ש והערוך שהוא כמו כתונת פסים ותרגום ירושלמי פרגודא. ותדע דחשיב לה בשבת בתוך י"ח בגדים:

משנה ב
חלוק אחד. משום סיפא דיתר מכאן א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.