אליהו רבא מסכת כלים פרק כו

אליהו רבא מסכת כלים פרק כו

  

משנה א
והלא כל הכלים מיטמאין ומיטהרין שלא באומן. ומ"ש הני דאמרת. אלא לא הוזכר שלא באומן על אלו אלא אלו הוזכרו שאפילו הן מותרין טמאין שהדיוט יוכל להחזירם ושלא באומן הוזכר לכפיפה מצרית שאף האומן אינו יכול להחזירה אלא ע"י טרחא ויכול אם החזירה שלא באומן טהורה לכך הוזכר שלא באומן שאפילו שלא באומן מיטמאין:

משנה ג
והפרקלימין. בתי ידים בלא אצבעות:

וכל בית אצבעות. בתי אצבעות כל אצבע ואצבע בפני עצמו בלא בית כף:

חוץ משל קוצין. גרסינן. דאי של קייצין התנן (פרק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.