אליהו רבא מסכת כלים פרק כה

אליהו רבא מסכת כלים פרק כה

  

משנה א
רבי יהודה סבר כל שאין שוה תשמיש אחוריו לתשמיש תוכו יש לו אחורים ותוך ואע"פ שאינו ניכר ור"מ סבר צריך שיהא ניכר אחוריו משונה מתוכו:

משנה ב
המרדע. עץ עגול שתחוב בראשו ברזל הברזל שבראשו הוא הדרבן העץ נקרא מלמד שתיהם ביחד נקרא מרדע. סימן להם חכמה ובינה ודעת הוא המחבר:

משנה ד
של בת קודמין היא. גרסינן. וה"ג הגאונים. כלומר מנא ידעינן הי מינייהו קדים למישויה תוך וחברתה אחורים אימא חצי הרובע קדים והיא התוך והרובע אחורים:

משנה ח
היה שותה בכו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.