אליהו רבא מסכת כלים פרק כב

אליהו רבא מסכת כלים פרק כב

  

משנה א
רי"א מקום הנחת חתיכות. אף מקום הנחת חתיכות גרסי' קסבר ר"י אין טמא עד שישמש את האדם ואת משמשי אדם וכדתניא בת"כ אייתי לה בתוס' סוכה פ"ק (ד"ה) ת"ל שק מה שק מיוחד שמשמש אדם ואת משמשי אדם אף אני מרבה את השלחן ואת הטבלא ואת הדולפקי שמשמש אדם ואת משמשי אדם ומוציא אני את הסולם שמשמש אדם ואינו משמש את משמשי אדם וקולב והנחותא והמנורה שמשמש את משמשי אדם ואינו משמש אדם. וסתם ספרא ר' יהודה וקסבר עד שישייר מקום הנחת הכוסות שישמש את הכוסות שהן משמשי אדם ומקום הנחת חתיכות שישמש את האדם. והכי ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.