אליהו רבא מסכת כלים פרק כא

אליהו רבא מסכת כלים פרק כא

  

משנה א
בנירים. הוא כמו מסרק שחוטי שתי עוברים בו כל חוט וחוט בפ"ע כדי שלא יתערב ויתבלבל החוט:

ובחוט שהעבירו ע"ג הארגמן. דרך אורגים ליתן ארגמן בתוך האריגה לנוי ונותנין חוטין הרבה של ארגמן הלכך אם נתן חוט אחד של ארגמן לא יקיים אותו שם וסופו ליטול משם אבל בכפול דסיפא שהעבירו ע"ג ארגמן אפשר שיקיים אותו שם:

שעל האימה באשוייה. הוא כלי הטוייה עשוי כמין דף רחב מלמעלה שעליה כורכים את הצמר והולכת ומתקצרת מלמטה ותקועה בתוך דף שוה שעל הדף השוה היא יושבת וטוה והדף שלמעלה שכורכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.