אליהו רבא מסכת כלים פרק י

אליהו רבא מסכת כלים פרק י

  

משנה א
ה"ג עצמות הדג ועורו עצמות העוף ועורו. ול"ג עצמות חיה שבים שכל שבים מין דג הוא כל דמות שיהיה לו. ותו עצמות העוף מאי שיירי' ובתוספתא קתני ליה אלא כדאמרן:

היו כפוים על פיהן. ומרחן בטיט למטה בקרקע דאי לא מירחן לא הוי צ"פ. ואינו מציל אלא עם דפנות אהלים כדתנן בפ"ה דאהלות והכי תניא בתוספתא חבית שכפאה על הכותל ועל הקרקע ומירח שפתותיה עם הכותל ועם הקרקע מצלת על מה שבתוכה ועל מה שבקרקע:

משנה ג
היה בית אצבע שלה כו' טמאה. דמגופה לאו כלי היא ולא הוי תוך תוכה דומיא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.