אליהו רבא מסכת כלים פרק יט

אליהו רבא מסכת כלים פרק יט

  

משנה א
המפרק את המטה. כרבנן דאמרי מיטהרת איברים:

משנה ב
מחמשה ועד עשרה טמא. אפי' מה שלמטה מחמשה הואיל ולצורך הוא כולה חשיבא יד. מעשרה ולחוץ טהור. אם החבל יתר מעשרה עד עשרה טמא. מעשרה ולחוץ טהור:

משנה ד
על המטה ועל המזרן. שהמזרן עליה וסיפא בכרך אח"כ:

נישא על המזרן. שלא נגע בו אלא נישא עליו ותנן כל שהזב נישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב ומושב. והאי מזרן לא חזיא למשכב ומושב:

מעשרה ולפנים טמא. הוא טמא משכב והמטה טמאה משכב. דכל עשרה ולפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.