אליהו רבא מסכת כלים פרק יד

אליהו רבא מסכת כלים פרק יד

  

משנה א
המחוסר חטיפה טמא. כלי מתכות שנשברו ואינו יכול להשתמש בהן מפני חידודין היוצאין מהשברים וצריך להחליקן טמא דחטיפה לא צריכה אומן והדיוט יכול לחטפה ליטול חידודיה:

המחוסר לטישה טהור. שאינו יכול להשתמש בהן עד שילטשנה טהור דלטישה צריכה אומן:

משנה ג
הקנטר. עיין בתוי"ט. אבל דברי הרע"ב רובן וכמעט כולן לקוחין מדברי הרא"ש והרא"ש כתב לחתוך בו כותל וגם נראה שט"ס הוא בדברי הר"ש:

שלשלת דלי גדול ד"ט. לפי שהגדול מרוב כובדו אינו יכול לאחוז בשלשלתו מרחוק ולהעלו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.