אליהו רבא מסכת כלים פרק יב

אליהו רבא מסכת כלים פרק יב

  

משנה א
קורות החצים. מטרה לחצים:

שלשלת הסיטונות טמאה. הסוחרים המוליכין תבואות ממקום למקום למכור ומוליכין עמהם את מדתם ועושין שלשלת קבוע בראשה אחד להמדה לאחוז בה ולהוליך בה את המדה בעיר במקום שצריך למכור ולמדוד ובראש השני פותחות שבה סוגרין את המדה להקרון שלא יגנב. וכשמוכרין פותחין אותה במפתח בראשה הסמוך להקרון ונוטלין המדה עם השלשלת ואוחזין בהשלשלת ומוליכין בה את המדה בעיר ממקום למקום למדוד בה ובטלה השלשלת לגבי הכלי והרי היא ככלי עצמה:

של בעלי בתים טהורין. שאין עשו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.