אליהו רבא מסכת כלים פרק ח

אליהו רבא מסכת כלים פרק ח

  

משנה א
[פתיחה] שלשה דברים מצילין גבמת. אהל. צמיד פתיל. בלוע. וג' דברים מצילין בשרץ. צמיד פתיל בכלי המונח בתוך אויר הכלי. בלוע. תוך תוכו. שנים מהם בלוע ותוך תוכו מצילין בין על הטהרה מליטמא בין על הטומאה מלטמא ושנים אחרים אינן מצילין אלא ע"ג הטהרה מליטמא אבל לא על הטומאה מלטמא: [ע"כ פתיחה]

שחצצו בנסרים כו' הכל טמא. שאין חולקין בכלי חרס כדקתני סיפא:

כוורת כו'. המציל במת אינו מציל בשרץ המציל בשרץ אינו מציל במת. כוורת שלימה אינה מצלת באהל המת מפני שהיא כלי ואין הכלי נ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.