אליהו רבא מסכת כלים פרק ה

אליהו רבא מסכת כלים פרק ה

  

משנה ב
היו ב' תנורים סמוכים כו'. אתאן לת"ק:

משנה ו
מעפר ולמטן כו'. שעפר מבטל אויר התנור ואם נמצא שרץ מעפר ולמטן שנמצא בתוך העפר מטמא במגע אם נגע השרץ בדופני התנור נטמא כל התנור ממגע השרץ. אבל אם לא נגע השרץ בדופני התנור אלא שמונח בתוך העפר. התנור טהור ולא נטמא מאוירו שהעפר ביטל את האויר ולא הוי כשרץ נתלה באויר כלי חרס. וכ"ת תיפוק ליה מכי נפל השרץ בעפר דרך אוירו של תנור נפל ונטמא התנור. תריץ אימא מקמי דקבע התנור להתם הוה השרץ:

מעפר ולמעלן. אם נמצא השרץ ע"ג הע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.