אליהו רבא מסכת כלים פרק ד

אליהו רבא מסכת כלים פרק ד

  

משנה א
חדוד. שכשנשבר נעשה בו עוקץ חד ומשוך והעוקץ מכריעו שאינו יכול לעמוד:

נטלה האוזן כו' טהור. דחרס היינו גיסטרא וגיסטרא שטהר שעה אחת שוב אין לו טומאה עולמית:

ור"י מטמא. דלית ליה הך סברא:

משנה ד
הפנימית עודפת הכל טהור. שאם נפל השרץ באויר הפנימית טמא אבל אם נפל בכל אוירי החיצונות טהור. שאין זה תוך אלא גב:

ממנה ולפנים. אם נפל השרץ טמא:

ממנה ולחוץ. אם נפל השרץ טהור שאין זה תוך אלא גב:

וחכמים אומרים הכל טהור. כ"מ שנמצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.