אליהו רבא מסכת כלים פרק ג

אליהו רבא מסכת כלים פרק ג

  

משנה א
שיעור כלי חרס ליטהר. למעלה מהנקב. או ליטהר כולו וכגון שנקבה בקרקעיתה שאינה מקבלת רביעית לא בקרקרותיה ולא בדפנותיה. דאי מקבלת רביעית הא תנן (פ"ב ב') הדקין שבכלי חרס וכו'. וזו היא טומאת גיסטרא. שבכל הש"ס במקבלת רביעית. ומה בין טומאת גיסטרא לטומאת כלי שהגיסטרא אם ניקבה כמוציא משקה טהורה וכלי בכונס משקה. וגיסטרא שנטהרה אין לה טומאה עולמית:

שיעורו בזיתים. זה הכלל אין בכלי חרס ליטהר אלא בזיתים אם לאוכלין ובכונס משקה אם למשקין ולהכשיר זרעים בכדי שורש קטן אלא לענין שלא יועיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.