אליהו רבא מסכת כלים פרק א

אליהו רבא מסכת כלים פרק א

  

משנה א
אבות. אבות נקראו המטמאין אדם וכלים. אבל התולדות אין מטמאין אדם וכלים:

וטמא מת. אפילו כלים שנטמאו במת שהן אבי אבות הטומא' כמת עצמו. אין מטמאין אלא במגע כשרץ וש"ז ולא במשא. והיינו דקתני ליה גבי הנך דמטמאי במגע. וכן באהל אין מטמאין. והיינו דקתני סיפא חמור מכולן המת שמטמא באהל שהמת עצמו חמור מכל הנך דקתני:

במשא. הוא האדם המזיז את הטומאה אפילו במקל נקרא נושא את הטומאה:

משנה ב
למעלה מהם. כל למעלה מהם דקתני הוא טומאה כוללת חמור' משלפניו ואע"ג דאית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.