אליהו רבא מסכת טהרות פרק א

אליהו רבא מסכת טהרות פרק א

  

משנה א
ושורפין עליה את התרומה. אם האדם האוכלה נגע בתרומה שורפין את התרומה. וכן אם היא עצמה נגעה בתרומה שורפין את התרומה:

משנה ב
הכנפים והנוצה מיטמאות. כנפים הן הנוצות הגדולות והנוצות הן הקטנות הדבוקים לגוף ומיד כשנעשה נבלה מיטמאות הכנפים והנוצה מדין יד:

ומטמאות. אחרים כדין יד שמוציא טומאה לטמא אחרים:

ולא מצטרפות. דקי"ל יש שומר לטומאה קלה ואין שומר לטומאה חמורה אלא הוא כיד כדאמרינן בחולין. והכא אפילו לטומאה קלה אין מצטרפות. דכל עצמה של טומאה קלה שמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.