אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ב

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ב

  

משנה ג
המקפה של תרומה כו' שנגע טבול יום במקצתן כו'. אפילו לא נגע אלא במקצת השום והשמן פסל כל המקפה וכל השום והשמן אפילו מה שבצד השני של המקפה. דשום ושמן בטיל לגבי מקפה של תרומה והוי כאילו כולו תרומה וכולו אחד:

המקפה של חולין כו'. לא בטיל המקפה לגבי שום ושמן ולא הוי המקפה כאילו הוא תרומה ואין טבול יום יכול לפוסלה ואפילו נעשית על טהרת תרומה אין ט"י פוסל חולין שנעשו על טהרת תרומה כדתניא בתוספתא חומר בידים מבטבול יום שפוסלות את החולין שנעשו ע"ט תרומה. והלכך אפילו השום ושמן עצמן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.