אליהו רבא מסכת זבים פרק ד

אליהו רבא מסכת זבים פרק ד

  

משנה א
נוטלת עריבה כו'. כגון שנשאה הנדה עם הטהורה כדפי' מהר"ם וכי הא דפירקא דלעיל פורקין מן החמור כו':

זב שהקיש כו' טהור. שכחה יפה ולא נפל מכרו היסטו אלא מכח הרעדה:

משנה ב
אע"פ שהוא עשוי בחבלים. ואינו קבוע בכותל אלא מחובר לו בחבלים מ"מ הו"ל נפל מכח הרעדה וטהור:

ועל הים. הוא תיבה של עץ שהקמח נופלת ומתקבץ לתוכה לאחר שנטחן קאסטי"ן בל"א:

אצטרוביל. הוא המקום שהאבנים של רחים של מים קבועין בו ושל יד נקרא חמור ושל זיתים נקרא סאה:

משנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.