אליהו רבא מסכת אהלות פרק יד

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יד

  

משנה א
והגבלית. פירש בתוספתא ואיזו היא גבלית כל שמעוקם מכאן ומכאן ומשוייר מן האמצע:

איזהו הזיז שפניו למטה. פנים הן המחליקים ברהיטנא ואם פניה למטה תשמישו עם הבית וחשוב עם הבית להביא את הטומאה בכל שהוא והגיזרה שפניה למעלה ותשמישה לעצמה ואינה חשובה עם הבית וצריך פ"ט:

בזיז שהוא גבוה כו'. אע"ג דמזיז קא סליק דהא תני ובמה אמרו הזיז מביא כו' הדר ותני בזיז דסדרא דכל מילי דבעינן להביא את הטומאה בכ"ש קנקיט ואתי. דאינו מביא בכ"ש עד שיהו בו שלשה דברים שיהא זיז ויהא גבוה מפתח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.