אליהו רבא מסכת אהלות פרק יג

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יג

  

משנה א
אלו הן שירי המאור כו'. ותנא בתוספתא רפי"ד ואלו הן שירי המאור חלון שהיה סותמו ולא היה טיט לגמרו או שקרא חברו או שחשכה ליל שבת:

הסריגות והרפפות. תנא בתוספתא אלו הן הסריגות אלו של אוצרות רפפות אלו של אלקטאות פירוש בתי הקיץ:

להביא את הטומאה ולהוציא את הטומאה. הן דברי ת"ק אליבא דב"ה הא דאמרי ב"ה במקום אחד כמלא מקדח בין להביא הטומאה מאהל לאהל ובין להוציא את הטומאה להציל על הפתחים שבבית מלא מקדח זה מצלת רש"א להביא הטומאה כמלא מקדח לחומרא אבל להוציא את הטומאה להצי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.