אליהו רבא מסכת אהלות פרק יא

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יא

  

משנה א
ובה"א כל שהוא רי"א משום ב"ה פ"ט. תניא בתוספתא רפי"ב וכמה יהא הסדק הזה בה"א כל שהוא מלא חוט המשקולת ורי"א משום ב"ה פ"ט אמר רבי תמה אני אם אמר רבי יוסי בפ"ט לא אמר אלא בכזית מן המת בלבד טומאה מבפנים וכלים מבחוץ אע"פ שאין בסדק אלא כל שהוא מלא חוט המשקולת ה"ז מפסיק. פי' רבי תמה אם אמר ר' יוסי פ"ט לא אמר אלא בכזית מן המת בלבד ולענין הצלה על הפתחים דאמרינן כזית פתחו בטפח אבל הכא בבית שנסדק טומאה מבפנים וכלים מבחוץ אע"פ שאין בסדק אלא כ"ש מלא חוט המשקולת ד"ה מפסיק. תניא בתוספתא פ"ח בתי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.