אליהו רבא מסכת אהלות פרק ט

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ט

  

משנה א
כוורת שהיא בתוך הפתח. כוורת עשוי כמין חבית של עץ עגולה ויש לה שני שולים מצד הא' עשוי לנעול ולפתוח לרדות מתוכו הדבש וליתן מזונות להדבורים ומצד השני שוליה סתומה ועשויה נקבים נקבים לעוף בתוכה הדבורים ולעוף מתוכה לחוץ והיינו מחולחלת דתנן בסיפא בד"א שהיא מחולחלת שעשוי שוליה השניה נקבים נקבים. ובאינה מחזקת מ' סאה דהויא כלי דאי מחזקת מ' סאה התנן בפרקין דהויא אהל וחוצץ אלא באינה מחזקת מ' סאה ומ"מ כלי טהורה היא ואינה מקבלת טומאה משום דמחולחלת בנקבים הרבה ראיה לזה ממשנה ג' פ"ב דכלים אבוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.