אליהו רבא מסכת אהלות פרק ח

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ח

  

משנה א
שיש להן שולים כו'. אין חוצצין עד שיהא בהן כל השלשה שיהא להן שולים ומחזיקות מ' סאה בלח וביבש יהיו מחזיקות כורים שיהא עשוי לקבל שליש בגודש. כדפירש"י בעירובין בכלי שגבהו כחצי ארכו ורחבו כים של שלמה:

והעוף ששכן. ואע"ג דלא קשור אם שכן מביא וחוצץ ודוקא למעט פותח טפח שיש מאהל לחברו בעי' קשור לבטלו לאהל:

והעושה מקום לבנה. גרסינן. שעושה מקום לבנה בשבלים לישב שם ועושה משבלים אהל עליו:

חוץ מעגול של דבילה. תניא בתוספתא רבי יוחנן בן נורי אומר כל העגולין טהור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.