אליהו רבא מסכת אהלות פרק ו

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ו

  

משנה א
אדם וכלים נעשים אהלים לטמא כו'. אדם וכלים נעשין אהלים להביא את הטומאה אבל לא לחצוץ בפני הטומאה ואפילו הן סומכין את האהל אינן חוצצין בפני הטומאה:

ר"א מטהר. משום דאדם טהור קא מסמיך לאהל כדתניא בתוספתא רפ"ז ארבעה שהיו נושאין את הנדבך ואין במוטות כעובי המרדע. דאי איכא במוטות כעובי המרדע היה מביא טומאה על אדם הנושאן כדתנן ועל אדם הנושאן כעובי המרדע ואפילו ר"א מודה דאדם טמא דקא מסמיך לאהל אינו חוצץ. וכן בכלים תניא בתוספתא נתון ע"ג ד' כלים טהורין ואין בהם פ"ט טומאה תחתיו כו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.