אליהו רבא מסכת אהלות פרק ג

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ג

  

משנה א
כיצד הנוגע כו' מן הנבלה. כן דרך התנא להתחיל בדבר אחר והדר אמאי דסליק מיניה וכן בהרבה מקומות:

הנוגע בכחצי זית ומאהיל על כחצי זית. דכי מאהיל על הטומאה הרי הטומאה עולה עד המאהילו והוי כנוגע בה וכן אם כחצי זית מאהיל עליו הטומאה יורדת עד שתחתיו והוי נמי נוגע בהטומאה והו"ל מגע ומגע ולהכי חכמים מטמאין. אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית מגע ואהל הוא דא"נ הטומאה דכחצי זית עולה עד המאהילו והוי כנוגע בה הרי דבר אחר המאהיל הוא דהוי כנוגע בהטומאה אבל האדם לא נג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.