אליהו רבא מסכת אהלות פרק א

אליהו רבא מסכת אהלות פרק א

  

משנה ב
כלים הנוגעים במת. הם כמת ולאו דוקא חרב אלא כל הכלים חוץ מכלי חרס הם כמת עצמו כדברי הרמב"ם:

משנה ג
כיצד ארבעה. הנך תרי תלתא ארבעה כולהו כתיבי. דכתיב וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת וגו' יטמא שבעת ימים. הרי אדם במת ואדם בכלים שנגעו במת דחרב הרי הוא כחלל. וכתיב וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. וכל אשר יגע בו הטמא אכלים. מדכתיב בסיפא דקרא והנפש הנוגעת מכלל דרישא בכלים דנגע בהו הטמא והיינו דכתיב יגע ולא כתיב תגע דאי אנפש תגע הו"ל למכתב כדכת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.