אליהו רבא הקדמות כללי טומאות

אליהו רבא הקדמות כללי טומאות

  

כללי טומאות מספר אליהו רבא מהגר"א ז"ל

שנים עשר טומאות הן והן כוללים כל מיני טומאות. ששה טומאות יוצאות מגופו. זב וזבה נדה יולדת מצורע שכבת זרע. שלש טומאות מגע שמטמאין הנוגע בהן במיתתן. מת ונבלה ושרצים. שלש טומאות הן בלא מגע. השורף את הפרה ובכללה אפרה ומי חטאת שהן מטמאין במגע ובמשא. והשורף פרים ושעירים הנשרפים. והמשלח את השעיר לעזאזל. אלו הן שטומאתן שבעה ימים. זב וזבה נדה ויולדת ובועל נדה ומצורע בימי ספרו וטמא מת.

אב הטומאה של זב. בשרו ומעיינותיו שהן זובו ושכבת זרעו ומי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.