אליהו רבא הקדמות הקדמה

אליהו רבא הקדמות הקדמה

  

הקדמת ספר אליהו רבא מהגר"א ז"ל לתלמידו הותיק הרבני המופלא ומופלג בתורה ויראה המנוח מהו' מאיר מווילנא בהחסיד המנוח מהו' אליעזר זצ"ל נכדו של הרב החסיד המפורסם המנוח מהו' יהודא אריה זצ"ל אשר מקום מושבם היה בק"ק שאד במדינת זאמוט אשר יצק מים ע"י אליהו זכור לטוב והוא כלי מוכשר לקבל טהרות הקודש וקבל פירושים אלו מפה קדוש הנ"ל והוא כתבם על הספר בדיו:

אברכה את ה' בכל עת תהלתו ידבר פי. ואני בבואי הנה ואשב בבית הרב החסיד הגאון הגדול האחד בדורותיו. ומי אנכי כי אומר עזוז נוראותיו. ואי יריעה ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.